SROI en PSO

Wilt u als ondernemers via een aanbesteding meedingen naar een opdracht van de overheid, dan moet u voldoen aan de SROI verplichting. SROI staat voor Social Return On Investment. Het houdt in dat u minimaal 5% van de loonsom moet investeren in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om deze SROI structureel aan te tonen, is een onafhankelijk, landelijk erkend meetinstrument ontwikkeld door TNO Nederland: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Hoe hoger u op die ladder staat, hoe meer voorsprong u krijgt bij aanbestedingen door de overheid.

HetWerktNu is PSO-gecertificeerd en wij kunnen uitrekenen hoe hoog u op de PSO-ladder staat door zowel uw directe- als uw indirecte sociale bijdrage in kaart te brengen.

Directe sociale bijdrage

Indirecte sociale bijdrage

Tip: we hebben diverse MKB-bedrijven hogerop de PSO-ladder kunnen helpen, door via een bedrijfsscan een scala aan bijkomende werkzaamheden te bundelen en hiervoor – eventueel parttime – iemand te plaatsen. Denk aan zaken als het onderhoud van de koffieautomaat, wegbrengen van de post, de ontvangstruimte netjes houden, de (af)was regelen enz. enz. Bestaande werknemers kunnen zich hierdoor concentreren op hun kerntaken.