Jobcoaching

Als er een goede match is gemaakt en uw nieuwe medewerker aan de slag gaat, dan begint ook onze gecertificeerde jobcoach. Deze begeleidt zowel de nieuwe werknemer als de direct leidinggevende. U staat er dus als werkgever niet alleen voor – integendeel! Juist de goede begeleiding is van doorslaggevend belang in deze trajecten.