Bedrijfsscan

Veel ondernemers – met name in het Midden- en Kleinbedrijf – willen wel, maar denken niet dat zij een arbeidsplek hebben voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een bedrijfsscan kan uitkomst bieden.

Wij komen bij u langs en brengen de werkzaamheden van uw medewerkers in kaart. Vaak blijkt dat er bijkomende werkzaamheden zijn die niet tot iemands kerntaken behoren, maar wel belangrijk zijn én gedaan moeten worden. Door bij bestaande medewerkers die taken weg te halen, kunnen zij zich volledig op hun kerntaken richten – en productiever worden. En alles bij elkaar opgeteld ontstaat zo een (parttime) functie voor een nieuwe medewerker.