ACV in Veenendaal

ACV werkt aan een schone en gezonde dienstverlening waarbij duurzame relates, klantgericht handelen en verantwoordelijkheid centraal staan

Wouter Koenderman, directeur bij ACV, vertelt met veel passie over ACV, waar afvalinzameling, straat- en rioolreiniging, gladheidsbestrijding en plaagdierbestrijding en containerverhuur centraal staan. Ze zijn actief in de gemeente Ede, Renkum, Veenendaal en Wageningen.

“Bij ACV draait het steeds meer om hergebruik”, geeft Wouter Koenderman aan. “Een kanteling van een branche die altijd gericht was op afvalinzameling en reiniging. Van oorsprong gemeentelijke taken die de afgelopen decennia zijn verlegd naar bedrijven als het onze. Door deze uitvoeringstaken uit te besteden konden gemeentes zich meer richten op beleid en financiën. Wij onderhouden de contacten met de klant – daar zijn we goed in want wij zitten bij hen aan tafel – en kunnen daardoor directer de markt bedienen. Zo ontstaat échte dienstverlening.

Wouter Koenderman over ACV werkt aan duurzaamheid

Dat is niet de enige verandering die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Ook zijn we van werken in vaste stramienen en structuren naar werken vanuit beleving gegaan. De klant staat daarbij centraal. Zij geven aan wat ze belangrijk vinden en wat verantwoord is. Zij sturen ons. Natuurlijk behouden wij daarbij onze vaste waarden: we willen waarde halen uit onze activiteiten. Denk aan de ontwikkeling van de oud-papier inzameling. We geven de basis terug aan de industrie zodat natuur meer gespaard kan worden. Die strategie zien we steeds meer. Ook in beheer van openbare ruimtes en bij het inzamelen van kunststoffen. Wij geloven dat dat de basis van onze toekomst gaat zijn.”

Wouter Koenderman benadrukt dat MVO binnen ACV vanzelfsprekend is. Omdat ze ‘onderdeel’ van de overheid zijn hebben zij daarin een voorbeeldfunctie. “Binnen deze regio werken we aan schone en gezonde dienstverlening waarbij duurzame relaties, klantgericht handelen en verantwoordelijkheidsbesef centraal staan. Wij rijden bijvoorbeeld op groen gas, gebruiken grondwater, werken samen met sociale werkvoorzieningen en houden volop rekening met de arbeidsbelasting van de werknemers van ACV. Daar zijn we erg actief in. Om een voorbeeld te geven: momenteel wordt 55% van onze routes uitgevoerd met voertuigen die de arbeidsbelasting minimaliseren. Dat is hoog. Maar wij zijn ambitieus genoeg om dit getal nog te verhogen, door op alle details te letten en te kijken waar we verbeteringen kunnen doorvoeren.”

Binnen ons bedrijf zijn we ons bewust van het belang van het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat ondersteunen wij en we hebben positieve ervaringen met deze arbeidsgroep. Het is fijn samen de schouders ergens onder te zetten. Slaag je daar in, dan geeft dat enorm veel voldoening. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook de collega’s genieten daar van. Dat sociale aspect, het écht weer sámen werken, maakt de organisatie beter. Wij willen in de toekomst een betere ‘afspiegeling van de samenleving’ zien in ons bedrijf. Daar bouwen we aan. FoodValley Werkt kan daarbij een belangrijke partner zijn. Waarbij ik de toegevoegde waarde van FoodValley Werkt met name zie op het gebied van het ontzorgen. Hoe eenvoudiger de constructie is, hoe meer werkgevers mee willen werken. Gemak staat tenslotte ook bij werkgevers voorop.”