WAT BETEKENT DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER?

De Participatiewet vraagt van werkgevers een actieve houding als het gaat om het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.

HetWerktNu geeft u de middelen om deze wet goed uit te voeren, zodanig dat iedereen – werkgever en werknemer –  daar profijt van heeft.

 

WAT BETEKENT DE PARTICIPATIEWET VOOR UW WERKNEMERS?

De Participatiewet vraagt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Door regulier werk, het verdienen van eigen geld en het deelnemen aan het arbeidsproces wordt de zelfstandigheid groter en de eigenwaarde verbeterd.

 

HetWerktNu geeft u de ruimte om talenten te ontwikkelen en in te zetten in voor u passende arbeid.